Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (166.47 KB)

Natriumtekort mogelijk oorzaak botfracturen. Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Nieuwe aanwijzingen voor herkennen blaarziekten. Fysiotherapie bij orofaciale functiebeperkingen. Medisch: Analgetica remmen werking antidepressiva. Medicatie voorkomt overdracht hiv. Tandheelkundig: Schadelijke ingrediënten in mondspoelmiddelen. Tandenpoetsen met biologisch tandpoeder. Meting speekseleiwit vervangt pijnlijk tandvleesonderzoek. Personalia: Van Palenstein Helderman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Promoties: Op 11 mei verdedigde Ronald Ernst Jung zijn proefschrift getiteld ‘In situ forming membranes and matrices for guided bone regeneration’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op 18 mei Chi Pham op haar proefschrift met de titel ‘Microbial community interactions: effects of probiotics on oral microcosms’. Aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud van de Radboud Universiteit Nijmegen aanvaardde op 1 april prof. dr. G.J. Meijer met het uitspreken van zijn inaugurale rede het ambt van hoogleraar met de leeropdracht Orale Implantologie. Zijn oratie had als titel ‘Listen to the bone’. Wijzigingen in bestuur NTvT: Mevrouw E.C.M. Bouvy-Berends trad terug als voorzitter. Dr. F.K.L. Spijkervet is nu haar opvolger als voorzitter. De heer R.W.R. Steures trad eveneens af. Tot de Raad van Commissarissen zijn toegetreden J. Craandijk, tandarts en jurist te Leiden, en mevrouw prof. dr. Y. Ren, hoogleraar Orthodontie te Groningen. Congresnieuws: ´Lifestyle´ en ´Uitgeslapen´.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.