Een Afrikaanse man met een zwelling in de hals

View the english summary Open PDF (450.00 KB)

Een tandarts-algemeen practicus kan in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met een patiënt met een zwelling in het hoofd-halsgebied. Er bestaat voor dergelijke zwellingen een uitgebreide differentiële diagnose. Dikwijls is de oorzaak 1 of meer vergrote lymfeklieren als gevolg van een bacteriële of virale infectie. Als een zwelling in het hoofd-halsgebied langere tijd bestaat – langer dan 4 weken – is vooral bij volwassenen de kans groot dat een dergelijke zwelling berust op een uitzaaiing van een maligniteit, zoals een mondholtecarcinoom. Naast lymfeklierzwellingen ten gevolge van maligniteiten worden steeds vaker ziektebeelden gezien die vroeger in Nederland zeldzamer waren, onder andere door de toename van het aantal mensen met een niet-westerse etnische achtergrond. Tuberculose is een dergelijk zeldzaam ziektebeeld, dat zich in de eerste plaats kan uiten in de vorm van een lymfeklierzwelling in het hoofd-halsgebied.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.