Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (1.44 MB)

Slechte prognose bij oogperforaties. Onbeslist: alternatieve behandelmethoden voor osteoartritis. Sociaal-demografische factoren van parodontitis. Verminderde kauwactiviteit tijdens mondademhaling. Medisch: Driftbuien en wangedrag in de operatiekamer. Tandheelkundig: BIG-registratie zichtbaar op praktijkwebsite. Oproep Camlog Foundation voor onderzoeksprijs 2012/2013. www.camlogfoundation.org/awards.
Personalia: dr. Fred Rozema benoemd tot bijzonder hoogleraar Medisch-tandheelkundige interactie bij het ACTA. Oratie prof. dr. E.A.J.M. Schulten, bij de aanvaarding van zijn leerstoel Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie bij VUmc en ACTA. Dirk Mettes wint de Publicatieprijs 2012 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde als eerste auteur van het artikel ‘Patiëntveiligheid in tandartspraktijken in 2009’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 628-636.). Medeauteurs waren J.M. Bruers, W.J.M. van der Sanden, L. van Eeten- Kruiskamp, R.H. van der Horst, M. Harmsen en M. Wensing. Promoties: Op 6 juli Marijn Créton aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht op haar proefschrift met de titel ‘Severe hypodontia: dental, dentofacial, osseous and genetic aspects’. Op 7 september Clarissa Bonifácio aan de Universiteit van Amsterdam op haar dissertatie met de titel ‘The ART of GIC proximal restorations in primary teeth’.
Congresnieuws: Van 6 tot en met 8 september vond het Internationale Congres van de European Prosthodontic Association (EPA) plaats in De Doelen te Rotterdam met als thema‘Be prEPAred for your patient’. Er waren meer dan 300 deelnemers uit 10 Europese en 11 niet-Europese landen. Sprekers uit Nederland, Ierland, België, Zwitserland en Groot-Brittannië belichtten vanuit hun achtergrond de behoefte aan diagnostiek, de inschatting van risico en de behoefte aan orale rehabilitatie. Meer blz 465...

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.