Een adolescente jongen met fibreuze dysplasie van het kaakbot

View the english summary Open PDF (1.75 MB)

Een 16-jarige jongen bleek na diagnostisch onderzoek met computertomografie en een skeletscan de monostotische verschijningsvorm van fibreuze dysplasie in de maxilla te hebben. De diagnose is bevestigd aan de hand van een botbiopt. Tijdens een periode van 8 jaar afwachtend beleid hebben zich geen tekenen van progressie van de afwijking voorgedaan. Fibreuze dysplasie is een enigszins onbegrepen, benigne botafwijking die overal in het skelet kan voorkomen. Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, wordt over het algemeen geadviseerd een botbiopt te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschijningsvormen: 1. monostotisch, 2. polyostotisch en 3. polyostotisch met endocriene problemen. In de meeste gevallen kan worden volstaan met een afwachtend beleid. Maligne ontaarding is uiterst zeldzaam en doet zich vrijwel uitsluitend voor bij de polyostotische verschijningsvorm.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 5. Fibreuze dysplasie in de maxilla bij een 38-jarige man.
Afb. 5. Fibreuze dysplasie in de maxilla bij een 38-jarige man.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2012; 119: 541-545
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.11.12163
rubriek
Casuïstiek
Gerelateerd