Reacties naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (1.53 MB)

Alles kits? Was dat maar waar! Mevrouw collega Kemp schreef een uitstekend bondig verslag van het NMT-congres ‘Alles kids’ van 15 juni j.l. (Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 119: 405). Zij verwees daarin onder andere naar de beperkte tegenspraak die de lezing van Curzon ondervond. Echter, sommigen hadden het congres vanwege zijn aanwezigheid als spreker gemeden. Een groot deel van de toehoorders kon zich goed vinden in de opvattingen van Curzon over kindertandheelkunde die in 50 jaar tijd nauwelijks zijn veranderd. Er waren echter ook diverse congresbezoekers die zich afvroegen wat de lezing van Curzon had uit te staan met de introductie van de nieuwe richtlijnen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.