Onder redactie van F.Frankenmolen en P. Visscher.

Nieuwsbrief - aflevering 65

Open PDF (141.31 KB)

Geen eenduidigheid over overdracht van virussen door mondvloeistof. Invloed voedselbolus op de soepelheid van kauwbeweging en kauwefficiëntie. Wortelperforatie door mini-implantaat bij orthodontische behandeling. Goede prognose voor de levensduur van gerepareerde restauraties. Parodontale zorg met intraveneuze sedatie. Beoordeling van apicale wortelresorptie met cone beam-CT. Overbodige panoramische röntgenopnamen. Twee derde van de jongeren heeft bijwerkingen van energiedrankjes. Pathogene schimmel past celwandproteoom aan gastheer aan. Stimuleer botgroei in de kaak. Kinderen met cariës zijn gebaat bij niet-restauratieve caviteitsbehandeling. AccreDidact, een eLearning nascholingsinstituut. www.accredidact.nl

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.