Kronen en bruggen: het kost wat, maar dan heb je ook wat!

Open PDF (1.62 MB)

In dit themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde staan kronen en bruggen centraal. Anders dan bij de themanummers over partiële gebitsprothese – een type prothetische constructie waarbij door de jaren heen relatief weinig technische ontwikkelen hebben plaatsgevonden – betreft het hier een onderwerp waarin vele en ingrijpende ontwikkelingen zijn waar te nemen. Een bewijs hiervan is onder meer het aantal wetenschappelijke artikelen dat de laatste 5 jaar over kronen en bruggen is verschenen: dat zijn er ruim 5 maal zoveel als over partiële gebitsprothesen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2012; 119: 593
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Gerelateerd