Boekbespreking - februari 2012

Open PDF (516.37 KB)

Boek:  Compendium mondzorg (A. van Luijk, Almere)
C. de Baat; Compendium mondzorg. Houten: Prelum uitgevers, 2011 496 bl., geïll. € 69,50 ISBN 978 90 8562 095 2
Academisch proefschrift: Slechte mondgezondheid bij kwetsbare ouderen (H.J.M. Cools, Leiden)
G.-J. van der Putten; Poor oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people. Nijmegen:  adboud Universiteit Nijmegen, 2011 203 bl., geïll. ISBN 978 90 818038 0 9
Academisch proefschrift: Erosieproblemen bij de jeugd (R.J.M. Gruythuysen, Amstelveen)
D.L. Gambon; Dental erosion in children: risk factors in daily life in the 21st century. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2011 116 bl., geïll. ISBN 978 94 6169 105 7
Academisch proefschrift: Digitale benadering van geleide chirurgie (E.B. Wolvius, Eindhoven)
A. Tahmaseb; Guided surgery and immediate loading. A digital approach. Amsterdam: Vrije Universteit Amsterdam, 2011 176 bl. geïll. ISBN 978 90 8180 4400

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2012 ; 119: 100-101
rubriek
Media
Gerelateerd