Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - februari 2012

Open PDF (539.48 KB)

Gerodontologie: Ouderen zijn minder gevoelig voor sensorische prikkels. Hygiëne: Hepatitis B: een vergeten onderwerp in de tandheelkunde. Gebitspathologie: Wortelresorptie door mucokèle. Regeneratieve tandheelkunde: stand van zaken. Restauratieve tandheelkunde: Klasse I- en II-composietrestauraties na 22 jaar. Applicatie van zelfetsende adhesieven (type 4). Prothetische tandheelkunde: Schroefslijtage bij herhaald in- en uitschroeven van abutments. Effect van reinigingsmiddelen op Locators®. Kindertandheelkunde: Dentale en chronologische leeftijd. Mondziekten, kaak- en aangezichtchirurgie: Orofaciale granuloomvorming en overgevoeligheid voor amalgaam. Risicofactoren voor het ontstaan van chronische orofaciale pijn. Radiologie: Wortelfracturen op een conebeamcomputertomogram. Cariësdiagnostiek op gedigitaliseerde conventionele röntgenopnamen. Materiaalkunde: Breuk- en slijtweerstand van glasionomeercement. Repareren van composietrestauraties. Sociale tandheelkunde: Prijsvorming en onderlinge competitie in Finland. Kwaliteit en inhoud van websites van tandartspraktijken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2012 ; 119: 091-098
rubriek
Excerpten
Gerelateerd