Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (504.35 KB)

7% van de algemene bevolking heeft chronische orofaciale pijn. In een onderzoek is nagegaan of zelfgerapporteerde mechanische factoren als bruxisme, het ontbreken van gebitselementen, aangezichtstrauma en occlusiestoornissen risicofactoren zijn voor orofaciale pijn en of psychosociale factoren en symptomen die niet direct verklaarbaar zijn daarbij geen confounders zijn… pag. 95
6% van alle orale implantaten gaat verloren in het eerste jaar en 12% in de eerste 15 jaar na implantatie. Vroegtijdige herkenning van botverlies rond implantaten kan helpen het succespercentage van implantaten te verhogen…pag. 59

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.