Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (565.48 KB)

Stoppen werkt anders dan beginnen. Overstap naar vaccinatie HPV voor jongens is prematuur. Tandartsen onwetend over bloedingsrisico patiënten. Micro-organismen in speeksel beïnvloeden gezondheid pancreas. Medisch: Verbod op qat. Ingrijpen in angstgeheugen kan terugkeer angst voorkomen. Tandheelkundig: Bestanddelen zoethoutwortelplant goed voor dentitie. Record aan gouden kronen voor Rode Kruis. Personalia: Op vrijdag 16 december 2011 ontving ACTA-docent Ad van Andel het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd). Op vrijdag 27 januari 2012 sprak prof. dr. J. de Lange aan de Universiteit van Amsterdam zijn oratie uit bij de aanvaardingvan zijn ambt als hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten is per 1 januari benoemd tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het medisch centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Promoties: Op 9 december promoveerde D. Manfredini op zijn proefschrift met als titel ‘The triangle bruxism, pain, and psychosocial factors’ aan de Universiteit van Amsterdam. Op maandag 19 december promoveerde Jantine Bremmer aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift met als titel ‘Molecular diagnosis of oral premalignant disorders’. M.M.M. Gresnigt is op 18 januari gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Clinical and laboratory evaluation of laminate veneers´.
Trends: EcoPraktijk. In 2008 is in de Verenigde Staten een nieuwe tandheelkundige organisatie opgericht, de Eco-Dentistry Association (Daniels, 2011). De belangrijkste motivatie van de oprichters was de toenemende zorg over de vervuiling van de aarde en, vooral voor onze beroepsgroep, het aandeel dat tandheelkundige praktijken hierin hebben. De doelstelling van de organisatie is te vinden op het internet en de oprichters proberen tandartsen op te voeden om ‘groen’ te praktiseren.www.ecodentistry.org/

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.