Röntgen en zijn ontdekking van ‘X-stralen’

Open PDF (489.06 KB)

Op de avond van 8 november 1895 ontdekte Röntgen tijdens experimenten met een vacuüm kathodestraalbuis dat de kathodestralen uit de buis een verder geplaatst vel papier, beschilderd met het fluorescerende bariumplatinocyanide, deden oplichten. Aanvankelijk was de buis met zwart karton afgeschermd, maar al snel bleek dat de stralen ook door hout, metalen en ook door menselijk weefsel drongen. Vanwege het onbegrepen en ook mysterieuze verschijnsel benoemde hij deze stralen ‘X-stralen’. In hetzelfde jaar maakte hij een skeletfoto van de linkerhand van zijn vrouw Berthe die bij het zien van het resultaat uitriep: “Ik zie mijn dood”.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2012 ; 119: 063
rubriek
Naam en faam
Gerelateerd