Automutilatie van het palatum bij een psychiatrische patiënt

View the english summary Open PDF (782.27 KB)

Een 46-jarige man met alcoholabusus in de voorgeschiedenis presenteerde zich bij een polikliniek voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie met een forse necrotische laesie van het palatum met opgeworpen randen. Na anamnese en onderzoek, samen met een psychiater, bleek deze laesie te berusten op automutilatie tijdens een periode van alcoholabstinentie. Na opname en behandeling in een medisch centrum verbeterde het klinisch beeld snel. Aansluitend was opname in een psychiatrisch behandelcentrum voor een vervolg behandeling wegens verslavingsproblematiek geïndiceerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.