Onderzoek van het hoofd-halsgebied: een onderdeel van periodiek mondonderzoek

Open PDF (664.39 KB)

Doordat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd hun gebitselementen behouden is de kans groot dat tandartsen worden geconfronteerd met aandoeningen in het hoofd-halsgebied bij ouderen. In 1994 verwachtte de Gezondheidsraad in Nederland een verdubbeling van het aantal patiënten met huidtumoren in ongeveer 7 jaar. De verwachting betrof basaalcelcarcinomen en plaveiselcelcarcinomen die voorkomen op de huid van het aangezicht en de schedel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.