Effect van parodontale behandeling op reumatoïde artritis en vice versa

View the english summary Open PDF (952.80 KB)

De pathogenese van parodontitis en reumatoïde artritis vertoont opmerkelijke overeenkomsten. Er bestaat een bepaalde mate van co-existentie tussen beide ziekten: parodontitis kent een hogere prevalentie bij patiënten met reumatoïde artritis en omgekeerd heeft reumatoïde artritis een hogere prevalentie bij patiënten met parodontitis. Op dit moment wordt een positieve invloed van parodontale behandeling op ziekteactiviteit van reumatoïde artritis of van medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis op parodontitis nog onvoldoende ondersteund door klinisch onderzoek. Mogelijk speelt parodontitis een rol bij onvoldoende therapierespons bij sommige patiënten met reumatoïde artritis.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2012 ; 119: 191-197
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.04.11169
rubriek
Thema
thema
Medische aspecten van de mondzorg
Gerelateerd