Mondzorgvrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden 2

View the english summary Open PDF (996.92 KB)

Mondzorgvrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden volgens het traditionele westers model is waarschijnlijk niet duurzaam en heeft vermoedelijk negatieve gevolgen voor het lokale gezondheidszorgsysteem. Deze zorgverlening kan en moet effectiever. Een leidraad voor effectieve en duurzame resultaten biedt het concept ‘Basis package of oral care’ van de World Health Organization. Verder kan ook Dental Health International Nederland niet-gouvernementele organisaties ondersteuning bieden bij het opzetten van een mondzorgproject in een ontwikkelingsland zodat de preventieve zorg, de toegankelijkheid van de zorg, de werkomstandigheden van de lokale mondzorgverleners en de hygiëne blijvend worden verbeterd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.