Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (914.86 KB)

Opmars van fusidinezuurresistente Staphylococcus aureus. Meerdere onjuiste beslissingen leiden tot onjuiste diagnose. Anticiperen op feminiseren. Afstemming nodig bij verzamelen DNA-materiaal. Medisch: Digitale aangezichtsreconstructie benadert werkelijkheid. Verzekeringsclaims inzake hoofdhalschirurgie. Tandheelkundig: Identificatie dolende gebitsprothesen. Mensachtigen met parodontitis.
Personalia: In memoriam Ben Deenik (1921-2012). Denkend aan Ben(jamin Zeeger) Deenik zie ik een statige man voor me met een ietwat plechtstatige wijze van spreken. Hij praatte bedachtzaam en was, welhaast in tegenspraak daarmee, toch spontaan. Hij herbergde meer contradicties en kenmerken in zich: hoffelijk en afstandelijk, humoristisch en ernstig, trots en bescheiden, aimabel maar confrontaties niet mijdend, dienstbaar maar niet serviel....(Dr. A.H.B. Schuurs)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.