Tuberculose in de tandartspraktijk

View the english summary Open PDF (1,022.11 KB)

De verwachting dat tuberculose rond 2030 in Nederland zou zijn geëlimineerd, is vanwege diverse factoren negatief bijgesteld. De incidentie van pulmonale en extrapulmonale tuberculose laat zelfs een stijgende lijn zien. Mondzorgverleners lopen een verhoogd risico om in aanraking te komen met tuberculose. Uit een enquête onder tandartsen kwam naar voren dat de kennis van tuberculose laag is. Aan de hand van een literatuuronderzoek wordt een overzicht gegeven van de wegen van besmetting, de immuunrespons, het klinisch beeld, de resistentie, de diagnostiek, de therapie en de preventie van tuberculose. Speciale aandacht wordt besteed aan orale manifestaties van tuberculose en de preventie van tuberculose in de tandartspraktijk.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 4. Mantouxtest met een positief resultaat. Het infiltraat is omcirkeld.
Afb. 4. Mantouxtest met een positief resultaat. Het infiltraat is omcirkeld.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2012 ; 119: 175-182
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.04.11215
rubriek
Thema
thema
Medische aspecten van de mondzorg
Gerelateerd