Bespiegelingen over verantwoordelijkheid in de mondzorg

View the english summary Open PDF (937.30 KB)

De studie tandheelkunde is uitgebreid tot 6 jaar om onder andere de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de eerstelijnsmondzorg in een brede medische context. Het is de taak van de opleidingen tandheelkunde deze doelstelling te realiseren. Een tandarts-nieuwe stijl dient alle (peri-)orale aandoeningen en orale symptomen van systemische ziekten te (her)kennen en mondzorg te kunnen verlenen aan medisch gecompromitteerden. Het accepteren van deze verantwoordelijkheid is noodzakelijk om van de tandheelkunde mondzorg te maken en om tandartsen op te waarderen tot mondartsen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.