Een afwijkend hyoid op een panoramische röntgenopname

View the english summary Open PDF (1,003.43 KB)

Bij ossificatie van het ligamentum stylohyoideum kan zich een gevarieerd spectrum aan klachten voordoen. Een sluitende verklaring voor het optreden van deze ossificatie is tot op heden niet gevonden. Omdat behandeling in principe niet noodzakelijk is, wordt veelal een afwachtend beleid gevoerd. Bij aanhouden van de klachten kan fysiotherapie, anti-inflammatoire medicatie of chirurgische behandeling worden overwogen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.