Het beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde

View the english summary Open PDF (1.27 MB)

Studenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective structured clinical examination’(OSCE), worden gebruikt. In de klinische fase zijn de overalltoets en de digitale portfolio ontwikkeld. Toetsen worden gebruikt om het leerproces van studenten te stimuleren en te beoordelen of studenten klaar zijn voor een volgende stap, daarnaast wordt door het toetsprogramma de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd. De resultaten van de laatste 5 overalltoetsen tonen de trend dat het aantal correcte antwoorden toeneemt naarmate de studie vordert. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam voerde in 2010 een digitaal portfolio in, dat 1 jaar later werd geëvalueerd met behulp van een anonieme vragenlijst. De studenten beoordeelden het gebruik van de digitale portfolio in de kliniek als nuttig, maar tevens als tijdrovend.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.