Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (1.20 MB)

Jong brein blijvend beschadigd door nicotine. Sociale betrokkenheid en gedachten over suïcide. Risicofactoren voor erosie bij jonge Noren. Spiermassa van de tong en voedingstoestand bij ouderen gerelateerd. Medisch: FDG-PET-scan vindt meer melanoommetastasen. Cosmetische chirurgie bij kwetsbare patiëntengroep. Tandheelkundig: Richtlijnenprogramma. Openingstijden tandartspraktijken.
Personalia: Scheidende en nieuwe secretaris van directie NTvT BV. In december 2011 heeft dr. K.L. Weerheijm na 17 productieve jaren bij het NTvT haar werkzaamheden beëindigd. De directie is blij een goede opvolger te hebben gevonden. Mevrouw drs. A. Bittermann-ter Pelkwijk heeft de functie van vice-voorzitter/secretaris overgenomen. Oratie A.G. Becking. Afscheidscollege K.G.H. van der Wal. 65 jaar Tandheelkunde in Groningen.
Promoties: Op 24 april verdedigde Rui Xie met succes haar proefschrift getiteld ‘Osteoclast differentiation during orthodontic tooth movement’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promovendus Bart Wensing is op 14 mei 2012 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn dissertatie heeft als titel ‘The clinically negative neck in oral squamous cell carcinoma: an update on preoperative imaging and follow-up’.
Congresnieuws: Falende restauraties. Uit de voordrachten blijkt dat niet alleen de materiaaltechnische eigenschappen een factor zijn voor de levensduur van restauraties, maar dat ook de patiëntfactoren belangrijk zijn en de juiste indicatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.