Onderwijs en praktijk bieden mogelijkheden tot uitwisseling van vaardigheden

View the english summary Open PDF (1.17 MB)

De eindtermen van de 3 tandheelkunde-opleidingen in Nederland zijn gelijk, maar de curricula kennen onderlinge verschillen. Alle zijn gebouwd rond de pijlers wetenschappelijke scholing, medische scholing, tandheelkundige scholing en professionaliteit. Daarbinnen wordt een student opgeleid tot regisseur van het mondzorgteam. De nieuwe generatie tandartsen studeert af met veel (nieuwe) competenties en met relatief geringe klinische ervaring en heeft behoefte aan begeleiding bij het opdoen van praktijkervaring. Bovendien komt een pas afgestudeerde tandarts mogelijk in aanraking met methoden en materialen die niet tijdens de opleiding zijn onderwezen. Een tandarts met veel praktijkervaring kan het dagelijkse (routinematig) handelen kritisch toetsen aan de nieuw verworven competenties van een tandarts van de nieuwe generatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.