Onderwijswetenschap, de allermoeilijkste wetenschap

View the english summary Open PDF (1.23 MB)

Onderwijsonderzoek heeft niet alleen laten zien dat kenmerken van leerlingen en studenten grote betekenis hebben voor studiesucces, maar ook dat de inrichting van het onderwijs verschil maakt. In essentie gaat het erom leerlingen en studenten te stimuleren tijd in leren te investeren en die tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Toetsing, doelgericht werken en feedback zijn daarbij van groot belang en docenten zijn de sleutelfiguren. Om onderwijs en leren beter te begrijpen, maken onderwijsonderzoekers steeds vaker gebruik van inzichten uit andere wetenschapsgebieden. Een valkuil dreigt als de resultaten van onderwijsonderzoek worden toegepast in de praktijk van het onderwijs zonder rekening te houden met de context en de specifieke eigenschappen van leerlingen, studenten en docenten. Vanwege het grote aantal factoren dat invloed heeft op het resultaat van onderwijs wordt onderwijswetenschap wel ‘de allermoeilijkste wetenschap’ genoemd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.