Professioneel gedrag in het tandheelkundeonderwijs

View the english summary Open PDF (1.15 MB)

Professioneel gedrag van toekomstige tandartsen is een belangrijk aandachtspunt van de opleidingen tandheelkunde. Respect voor de patiënt en diens belangen voorop stellen, betrouwbaarheid, integriteit en de grenzen van eigen vakkundigheid kennen en daarnaar handelen staan daarbij centraal. Studenten krijgen tijdens hun hele opleiding terugkoppeling over deze punten en worden hierop ook beoordeeld. Aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam wordt (on)professioneel gedrag van studenten besproken en beoordeeld. Gedurende 5 academische jaren zijn 21 kwesties van onprofessioneel gedrag gemeld, variërend van ongedisciplineerdheid tot nalatigheid of frauduleus handelen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2012 ; 119: 323-327
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.06.12112
rubriek
Thema
thema
Onderwijsvernieuwingen in opleidingen tandheelkunde
Gerelateerd