Een zeldzame complicatie bij verwijdering van een geïmpacteerde derde molaar in de bovenkaak

View the english summary Open PDF (1.38 MB)

Een 12-jarige jongen werd door zijn orthodontist verwezen vanwege een vormafwijking van de geïmpacteerde gebitselementen 18 en 28. Daarbij hadden beide gebitselementen een nauwe relatie met de geretineerde gebitselementen 17 en 27. Besloten werd tot verwijdering van de geïmpacteerde gebitselementen 18 en 28 onder volledige anesthesie. Bij een poging tot extractie van gebitselement 28 verplaatste het zich dieper in de extractiewond. Het gebitselement kon na een röntgenopname, antrostomie en exploratie niet worden gelokaliseerd. Het desbetreffende gebitselement werd in situ gelaten en op een cone beam-computertomogram was te zien dat het gebitselement diep in de fossa infratemporalis was verplaatst. Omdat de patiënt klachtenvrij was, werd een expectatief beleid afgesproken. Bij controle na 9 maanden werd een ongewijzigde situatie gezien en werd besloten niets te doen. Verplaatsing in de fossa infratemporalis is een zeldzame complicatie bij extractie van een derde molaar in de bovenkaak.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 2. Postoperatief cone beam-computertomogram met een caudaal aanzicht van de bovenkaak en het os zygomaticum links.
Afb. 2. Postoperatief cone beam-computertomogram met een caudaal aanzicht van de bovenkaak en het os zygomaticum links.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juli en augustus 2012 ; 119: 363-366
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2012.07/08.11292
rubriek
Casuïstiek
Gerelateerd