Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - juli-augustus 2012

Open PDF (1.27 MB)

Restauratieve tandheelkunde: Duurzaamheid met zelfetsende adhesieven. Klasse V-composietrestauraties na 13 jaar. Prothetische tandheelkunde: Beter slikken met een gebitsprothese. Het syndroom van Sjögren en levenskwaliteit. Kindertandheelkunde: Ouders behoeven heldere en eenvoudige uitleg. Orthodontie: Effectiviteit van flexibele getwijnde retentiespalken. Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie: Mondgezondheid en obstructieve longziekte. Materiaalkunde: Hechtsterkte van OptiBond XTR®. Gerodontologie: Mondgezondheid en gebruik orale bisfosfonaten door oudere vrouwen. Mondgezondheid, kauwvermogen en voedingstoestand. Hygiëne: De reiniging van wangspatels. Algemene ziekteleer: Screening op diabetes mellitus in de mondzorg.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.