Reacties naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (1.26 MB)

2.250 mensen belanden jaarlijks in het ziekenhuis ten gevolge van het gebruik van NSAID’s. Geschat wordt dat het aantal sterfgevallen ten gevolge van NSAID-gebruik in Nederland ongeveer 160 per jaar bedraagt. Een NSAID wordt voorgeschreven wanneer aanzienlijke postoperatieve pijn wordt verwacht ten gevolge van weefselschade. Het gebruik van NSAID’s brengt, vooral bij niet geheel gezonde patiënten en/of het gebruik van bepaalde medicamenten, risico’s met zich mee. Dit kan vermeden worden als de zorgverlener de risico’s hierbij kent en weet hoe deze zijn te beperken of voorkomen. pag. 380....

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.