Onder redactie van F.Frankenmolen en P. Visscher.

Nieuwsbrief - aflevering 60

Open PDF (125.74 KB)

Ervaring behandelaar onontbeerlijk voor succes palatinale implantaten. Uitstel van scannen fosforplaatjes heeft gevolgen voor beeldkwaliteit. Restauratie niet-carieuze cervicale laesies. Relatie moeders met agressieve parodontitis en geboortegewicht kind. Primair melanoom in het hoofd-halsgebied. Huidmonitor (www.huidmonitor.nl). Resultaten met positietherapie voor apneupatiënten zijn veelbelovend. Gezond gedrag is meer een kwestie van gevoel dan van verstand. De student ondergaat een lachgasbehandeling… Fibrinogene coating met bisfosfonaten verbetert hechting van implantaat. Snelbleken binnenkort verboden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.