Onder redactie van J.H.G. Poorterman.

Excerpten - september 2012

Open PDF (1.33 MB)

Basiswetenschappen: Diagnostische mogelijkheden van speeksel. Prothetische tandheelkunde: Langdurig klinisch volgen van porseleinen facings. Groef in abutment verhoogt retentie. Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie: Reductie van bloedverlies bij orthognatische chirurgie. Pijn na behandeling van een oraal plaveiselcelcarcinoom. Endodontologie: Apicale microchirurgie op de lange termijn. Orthodontische behandeling na een gebitsletsel. Kindertandheelkunde: Behandelangst en gedragsproblematiek bij kinderen. Parodontologie: Atherosclerose en aantal gebitselementen. Sociale Tandheelkunde: Selectie van aankomende studenten. Complicaties van piercings. Gerodontologie: Subjectieve mondgezondheid en leeftijd. Inzet mondhygiënisten in verpleeghuizen. Mondzorgverlening aan huis voor ouderen. Risicofactoren voor parodontitis bij ouderen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.