Reacties naar: redactielezerspost@ntvt.nl

Lezerspost - cijfers en citaten

Open PDF (1.30 MB)

Het onderzoek van Allard en medewerkers naar het voorschrijfgedrag van analgetica in de mondzorg (Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 7/8: 379-384) eindigt met de richtlijn ‘Analgetica’ van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Het is opmerkelijk dat in deze richtlijn niet wordt ingegaan op de eventuele noodzaak van maagbescherming bij gebruik van ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Pag.436..

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.