Onder redactie van M.C.Eaton.

Nieuws - Trends

Open PDF (1.38 MB)

Computertomografie en kanker bij kinderen. Handen drogen met papier beter dan met lucht. Effecten van energiedranken op kleur van composieten. Medicatie gedurende zwangerschap en lactatie. Medisch: Luchtkwaliteit beïnvloedt biomarkers in bloed. Seksespecifieke zorg op de agenda. Tandheelkundig: Parodontitis bij reumatoïde artritis. Op 15 juni werd prof. dr. A.G. Becking geïnaugureerd aan de Universiteit van Amsterdam (afb.1). Zijn oratie had als titel ‘MKA-chirurgie, gezichtsbepalend’. Tandarts James Huddleston Slater kreeg op 19 juli door Teun Rietmeijer, voorzitter van het Ivoren Kruis, de Dr. Carl Witthaus Medaille opgespeld (afb.2).
Promoties: Op 4 juli promoveerde Daniela Rickert aan de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op haar dissertatie ‘Sinus floor elevation surgery for enabling dental implant placement. Approaches to reduce morbidity’. 6 juli promoveerde Nop Willems in zijn proefschrift ‘Developmental changes in condylar bone and their mechanical consequences’, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 6 september promoveerde Gertjan Dicker aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn dissertatie met de titel ‘Adaptation of jaw muscles after surgical mandibular advancement’.
Congres: Alles Kids, over richtlijnen en kindertandheelkunde. Klinische praktijkrichtlijnen zijn bedoeld om de kwaliteit van handelen te continueren, maar een algemene constatering is dat er op dit moment aanzienlijke verschillen bestaan in de kwaliteit van de mondzorgverlening.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.