Een gediagnosticeerde folliculaire cyste bleek een plaveiselcelcarcinoom

View the english summary Open PDF (1.81 MB)

Een 50-jarige man had een gecompliceerde extractie van gebitselement 48 ondergaan dat aanvankelijk verbonden leek te zijn met een folliculaire cyste. Later bleek dat zich, waarschijnlijk vanuit de folliculaire cyste, een plaveiselcarcinoom had ontwikkeld. De patiënt onderging een excisie van de afwijking, een hemimandibulectomie, een halsklierdissectie en een reconstructie met een metalen plaat, postoperatief gevolgd door lokale radiotherapie. Deze vorm van ontwikkeling van een plaveiselcelcarcinoom komt zeer zelden voor. Uit de onderzoeksliteratuur valt op te maken dat de prognose ongunstig is en dat een neiging tot lokaal agressieve groei bestaat. Het is raadzaam bij een afwijkend beloop van de wondgenezing na de extractie van een gebitselement (met een cyste) representatief weefsel histologisch te onderzoeken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.