Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - januari 2013

Open PDF (1.72 MB)

Restauratieve Tandheelkunde: Retentie van klasse V-restauraties na 3 jaar. Uitgebreide composietrestauraties na 3 jaar. Endodontologie: Herinnering van ouders aan letsels bij hun kind. Prothetische tandheelkunde: Schroeven of cementeren. Orthodontie: Wittevleklaesies door overmatig etsen. Osteoprotegerine-genoverdracht en re laps na orthodontische tandverplaatsing. Mondziekten en kaakchirurgie: Hypogammaglobulinemie en afwijkingen in de mond. Tandheelkundige implicaties van het hyper-IgE-syndroom. Preventieve tandheelkunde: Bepaling van het optimale volume spoelmiddel in de mond. Sociale tandheelkunde: Sociaaleconomische verschillen en mondgezondheid in Canada en de Verenigde Staten. Mondgezondheid van volwassenen in het noorden van Noorwegen. Verschil in mondgezondheid van Australische kinderen. Gerodontologie: Halitose bij ouderen. Xerostomie en hyposialie bij kwetsbare ouderen. Hygiëne: Grondstoffen voor dentale afdrukken en kruiscontaminatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.