Parotitis epidemica, een meldingsplichtige ziekte

View the english summary Open PDF (1.84 MB)

Voor 3 patiënten die in korte tijd met een zwelling van 1 van de wangen waren geconfronteerd, werd de diagnose parotitis epidemica gesteld. Bij patiënten met een acuut ontstane zwelling van de wang moet eerst een odontogene oorzaak worden uitgesloten. Daarna kan een andere, niet-dentale oorzaak worden overwogen. Een acute en in omvang toenemende zwelling preauriculair berust veelal op een bacteriële ontsteking van de glandula parotidea, maar ook moet de mogelijkheidvan een virale parotitis epidemica worden overwogen. De veroorzaker is het bofvirus. Besmetting vindt plaats via aërogene verspreiding. Een vaccin tegen de ziekte maakt onderdeel uit van het bof-mazelen-rubella-vaccin van het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds enkele jaren komen in Nederland kleinschalige epidemieën van parotitis epidemica voor onder hoofdzakelijk gevaccineerde jongvolwassenen. Voor het stellen van de diagnose is een keelslijm- en een bloedmonster nodig. Elk ziektegeval dient te worden gemeld aan de plaatselijke Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb 1. Zwelling van de glandula parotidea rechts, ontstaan in 2 dagen.
Afb 1. Zwelling van de glandula parotidea rechts, ontstaan in 2 dagen.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2013; 120: 22-26
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.01.12195
rubriek
Casuïstiek
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd