Behandeling van een 56-jarige patiënt met losse frontelementen 1

Open PDF (2.08 MB)

Een 56-jarige vrouw meldde zich bij haar tandarts met klachten over 2 losse gebitselementen in het front en over de esthetiek van het front. Deze casus wordt gepresenteerd op 14 november 2013 tijdens het congres ‘De tand in al zijn facetten’, waarna 4 groepen congresdeelnemers een gefundeerd behandelplan maken. Deze behandelplannen worden in een plenaire sessie gepresenteerd en aan een panel van uitgenodigde specialisten, waaronder een endodontoloog, een parodontoloog, een protheticus, een kindertandarts, een implantoloog, een orthodontist en een mondziekten- kaak- en aangezichtschirurg, wordt hun visie gevraagd. Exclusief krijgen de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde deze casus nu al te zien. De gekozen behandeling en eventuele alternatieven die op het congres aan de orde komen, worden gepubliceerd in de editie van januari 2014.

In de mediabank zijn 8 extra afbeeldingen bij dit artikel opgenomen: afb. 3 t/m 10.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.