Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - oktober 2013

Open PDF (1.97 MB)

Prothetische tandheelkunde:

 • Occlusieconcept voor volledige gebitsprothesen
 • Gebruik van een kleefmiddel in relatie tot voeding

Orthodontie:

 • Behandeling van wittevleklaesies
 • Preventie van wittevleklaesies

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:

 • Behandeling van orale halitose

Radiologie:

 • Carotisverkalkingen en perifere vaatafwijkingen
 • Beoordeling van de ligging van derde molaren

Materiaalkunde:

 • Reparatie van composieten
 • Hechtmethoden voor composietreparaties vergeleken

Gerodontologie:

 • Determinanten mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit ouderen
 • Behandeling van pijn bij ouderen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.