De nieuwe website is crossmediaal

Open PDF (1.77 MB)

Het web is van een informatiebron uitgegroeid tot een interactieve, alom aanwezige leefomgeving waaraan niemand zich meer kan onttrekken. Ook in de wereld van onze beroepsgroep wordt men geacht voortdurend bij de tijd te blijven en zich een leven lang nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Met de vernieuwde website hoopt het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bij deze ontwikkelingen aan te sluiten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.