Remming van het immuunsysteem door tumoren in het hoofd-halsgebied

View the english summary Open PDF (2.03 MB)

Tumoren in het hoofd-halsgebied beschikken over verschillende mechanismen waarmee een adequate immuunrespons tegen tumor cellen wordt tegengewerkt. Zo trachten tumorcellen de presentatie van tumorantigenen aan de cellen van het immuunsysteem zoveel mogelijk te onderdrukken. Daarnaast beïnvloeden tumoren oppervlaktestructuren in het epitheel van de eff erente bloedvaten, waardoor de aanvoer van immuuncellen wordt belemmerd. Ook worden eiwitten uitgescheiden die immuuncellen kunnen inactiveren. Deze immuunsuppressieve activiteiten van de tumor zorgen voor een verslechtering van de levensverwachting. Om de immuunrespons tegen tumorcellen te bevorderen zijn nieuwe behandelmethoden in ontwikkeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.