Lezerspost

Open PDF (1.93 MB)

Kronen en bruggen

In de bijdrage van Fokkinga et al wordt de indirect vervaardigde kroon veelal - om mij onduidelijke redenen - beperkt tot de gegoten kroon (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 81-90). Deze beperking lijkt mij onjuist. Ook de indirect vervaardigde, niet-gegoten (maar bijvoorbeeld gefraisde en opgebakken) kroon, is mijns inziens op alle plaatsen een juistere weergave van de realiteit.

P.B. Rooyackers, tandarts

Reactie

Collega Rooyakkers heeft volkomen gelijk. Overal had in plaats van 'gegoten kroon' moeten staan: 'indirecte restauratie'. Excuses van de auteurs en de (toenmalige) hoofdredacteur voor dit misverstand.

Prof.dr. C. de Baat, Ridderkerk

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.