Linguale mandibulaire osteonecrose

View the english summary Open PDF (2.12 MB)

Een 47-jarige patiënt werd door zijn tandarts naar een mond- kaak- en aangezichtschirurg verwezen wegens een pijnlijk ulcus met geëxposeerd bot aan de linguale zijde van de gebitselementen 47 en 48. Er bleek sprake van een linguale mandibulaire osteonecrose. Kenmerkend voor linguale mandibulaire osteonecrose is geëxposeerd bot in het molaargebied en sekwestratie. De aandoening kan zich spontaan voordoen of na een beschadiging van de mucosa. Behandeling kan bestaan uit chirurgisch egaliseren van het geëxposeerde bot, verwijderen van het necrotische bot of afwachten van spontane sekwestratie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.