Tandheelkunde en gezondheidsrecht 2. Meningsverschillen over de zorginhoudelijke professionele standaard

View the english summary Open PDF (1.94 MB)

Aan tuchtrechtelijke en andere klachten blijkt niet zelden een meningsverschil ten grondslag te liggen over de zorginhoudelijke professionele standaard. Meningsverschillen daarover kunnen zich voordoen tussen tandartsen, maar ook in de tandarts-patiëntrelatie. Een groot deel van de onduidelijkheid die ten grondslag ligt aan dergelijke discussies zou kunnen worden weggenomen door het hanteren van duidelijke, klinische richtlijnen. Aangezien deze nog niet in groten getale voorhanden zijn, zal een tandarts voor het voorkomen van conflicten gebaat zijn bij adequate communicatie. Een tandarts moet zich daarbij bewust zijn van mogelijke belangenverstrengeling en van de bandbreedte die de zorginhoudelijke professionele standaard eigen is. Afwijken van deze bandbreedte omdat een patiënt dat wenst, is geen optie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.