Wespen- en bijensteken zijn niet altijd zo onschuldig als wordt gedacht

View the english summary Open PDF (1.95 MB)

Zo nu en dan wordt een tandarts geconfronteerd met een plotseling ontstane, pijnlijk, rode zwelling in het gelaat, zonder aanwijsbare oorzaak in de dentitie. Naast de andere mogelijke oorzaken moet men vooral in de zomermaanden ook denken aan een insectenbeet. De gevolgen van een insectenbeet of -steek worden nogal eens onderschat. Wespen- en bijensteken zijn veelal onschuldig van aard, maar kunnen ernstige systemische complicaties veroorzaken, zoals een allergische reactie. Tandartsen die met een patiënt met insectenbeet of -steek worden geconfronteerd, moeten de patiënt adequaat informeren en zo nodig maatregelen nemen om verdere complicaties te voorkomen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.