Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - september 2013

Open PDF (1.89 MB)

Gerodontologie:

  • Relatie tussen verlies van gebitselementen en heupfractuur

Algemene ziekteleer:

Chloorhexidine ter preventie van pneumonie

Restauratieve tandheelkunde:

  • Sealen van randdefecten verdient de voorkeur
  • Nanolekkage bij klasse II-restauraties

Gnathologie:

  • Effectiviteit van de stabilisatieopbeetplaat bij temporomandibulaire aandoeningen

Materiaalkunde:

  • Conventionele glasionomeercementen en effect van kunststof beschermlaag

Implantologie:

  • Microbiële verschillen tussen peri-implantitis en parodontitis

Kindertandheelkunde:

  • Geslaagde indirecte overkapping bij ‘ irreversibel’ ontstoken ondermolaar met periapicale afwijking

Hygiëne:

  • Infectiepreventierichtlijnen voor tandartsen

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.