Media - september 2013

Open PDF (1.88 MB)

Boek: Medisch gecompromitteerde patiënten (A. Vissink, Leek)
P.B. Lockhart (ed.). Oral medicine and medically complex patients. Ames: Wiley-Blackwell, 2013 492 bl., geïll. € 60,00.
ISBN 978 0 4709 5830 8
Academisch proefschrift: Cone beam-computertomografie in de orthodontie (P.F. van der Stelt, Amstelveen)
O.J.C. van Vlijmen. Cone beam CT in orthodontics. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2013 157 bl., geïll. ISBN 978 90 9026759 3

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd september 2013; 120: 500
rubriek
Media
Gerelateerd