Media - januari 2014

Open PDF (2.27 MB)

Boek besproken door C. de Baat, Ridderkerk

Lokale anesthesie in de tandheelkunde

Synopsis: Onverkort kan de algemene conclusie bij de bespreking van de eerste druk worden gehandhaafd: zelfs de meest ervaren tandarts kan met het lezen van dit boek nog zijn voordeel doen..
Bron: J.A. Baart, H.S. Brand (red). Lokale anesthesie in de tandheelkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013. 216 bl., geïll. € 60,00 ISBN 978 90 313 9999.

Academisch proefschrift besproken door U. van der Velden, Amstelveen

Antibioticumresistentie

Syopsis: Bacteriële resistentie komt steeds vaker voor. Daarom was het doel van dit promotieonderzoek inzicht te verkrijgen over de prevalentie van antibioticumresistentie van bacteriën die vaak subgingivaal bij parodontitis en peri-implantitis voorkomen.
Bron: T.E. Rams. Antibiotic resistance in human periodontitis and peri-implant microbiota. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2013. 174 bl. geïll. ISBN 978 90 367 6330 1.

Boek besproken door J.B. Krikken, Badhoevedorp

Kindertandheelkunde 2

Synopsis. Aan de orde komen onderwerpen als behandeling van ontwikkelingsstoornissen, parodontale aandoeningen, orthodontie, trauma, behandeling van cariës en behandeling van kinderen met een beperking.
Bron: W.E. van Amerongen, L.C. Martens, G. Stel, J.S.J. Veerkamp (red.). Kindertandheelkunde 2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013. 356 bl., geïll. € 75,00 ISBN 978 90 313 9192 9.

Academisch proefschrift besproken door F.R. Rozema, Den Haag

Diagnostische terminologie

Synopsis. In het proefschrift wordt een nieuw coderingssysteem, de EZCcodes, beschreven. Deze zijn ontwikkeld in de taal van de gebruiker, de algemeen practicus. Daarnaast maakt dit codesysteem ‘onder water’ een conversie naar de in de geneeskunde gebruikte coderingssystemen ICD en SNOMED-CT.
Bron. E. Kalenderian-Groenewegen. EZCodes: a diagnostic terminology as the foundational step of quality for the dental profession. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2013 195 bl., geïll.

1 reacties

Vraagtekens bij leerstof kindertandheelkunde In de eerste editie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde van dit jaar is de tweede herziene druk van het boek ‘Kindertandheelkunde 2’ besproken. Vermeld wordt dat dit deel samen met deel 1 een ‘goede leidraad’ voor de behandeling van kinderen is. Deel 1 is 4 jaar eerder herzien. Mede daardoor zijn inconsistenties ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de waardering van het Nexø-onderzoek. Daarover lees ik niets in de recensie die verder redelijk adequaat is met uitzondering van het hoofdstuk dat gaat over de behandeling van (diepe) cariës in het kindergebit (hoofdstuk 32), een hoofdtaak in de kindertandheelkunde. Het vormt waarachtig geen ‘goede leidraad’ voor de behandeling van kinderen, zoals de recensent het hele boek kwalificeert. Door het verbloemen hiervan wordt de lezer op het verkeerde been gezet, een terugkerend verschijnsel in de kindertandheelkunde. Eerder heb ik in 2 artikelen in het tijdschrift TandartsPraktijk (TP 2013; 9: 41-47 en 2013; 11: 58-62) op verzoek van de redactie stevige kritiek geuit op de inhoud van dit hoofdstuk. Vervolgens heeft de redactie van TP de auteurs in de gelegenheid gesteld een weerwoord te schrijven. Ze kwamen er niet uit en hebben daarvan afgezien. Dat is jammer, want mijn conclusies waren: 1. Ik meen voldoende te hebben aangetoond dat het hoofdstuk vol staat met niet- of onvoldoende onderbouwde beweringen. 2. De literatuurverwijzingen zijn zodanig dat als het een scriptie van een student betrof alleen al op grond hiervan een zware onvoldoende gerechtvaardigd zou zijn. 3. Het hoofdstuk lijkt vooral geschreven te zijn ter ondersteuning van het restauratieve paradigma (tandartsfactoren). Er spreekt weinig belangstelling uit voor de innovatie in de kindertandheelkunde op het terrein van de preventieve/causale behandeling (kindfactoren). Ik kan mij niet voorstellen dat een zichzelf respecterende onderwijsinstelling dit hoofdstuk als leerstof aan de studenten aanbiedt. Wat een ‘goede leidraad’ voor de cariësbehandeling van kinderen betreft, verwijs ik naar wat collega W.J.H. Berendsen hierover heeft te melden in een interview voor Dental Tribune (maart 2014; 4: 22). R.J.M. Gruythuysen, Amsterdam

R.J.M. Gruythuysen op vrijdag 4 april 2014 om 07.04u

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.