Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen. Indicaties voor vaste en uitneembare prothetische constructies

View the english summary Open PDF (2.36 MB)

Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen heeft ten doel de gezondheid te bevorderen. Dit kan door het welbevinden en de levenskwaliteit te verbeteren en door het biologische evenwicht in termen van occlusale en mandibulaire stabiliteit in het occlusiesysteem en het orofaciale systeem te herstellen. In occlusiesystemen met een complete anterieure en een ‘voldoende’ premolaar- en molaarregio is prothetische vervanging van afwezige gebitselementen zelden geïndiceerd. Als bij afwezigheid van een beperkt aantal gebitselementen de anterieure regio niet compleet is en/of de premolaarregio niet ‘voldoende’ is, kunnen vaste prothetische constructies geïndiceerd zijn. Als de anterieure regio niet compleet is en de premolaar- en molaarregio’s niet ‘voldoende’zijn, zijn doorgaans uitneembare prothetische constructies geïndiceerd. Dit zijn slechts richtlijnen bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs. Daarom laat de vraag of prothetische vervanging van afwezige gebitselementen zinvol is, en zo ja hoe, zich uiteindelijk alleen beantwoorden na een wederzijds respectvolle dialoog tussen patiënt en tandarts.

2 reacties

Geachte redactie, In het artikel “ Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen” in NTVT 2014; 121: 45-56 stuitte ik op de naam Kieft et al (pg. 45) en Kieft JM ( pg 55 ). Deze naamgenoot was ik nog niet tegengekomen. Het blijkt tweemaal een storende fout te zijn: de auteur is Kieffer et al en Kieffer JM. Graag correctie van deze fout. Met vriendelijke groet, Johan Kieft

J.A. Kieft op vrijdag 21 februari 2014 om 12.02u

Geachte heer Kieft, Dank voor uw opmerkzaamheid. De redactie heeft het artikel gecorrigeerd.

NTVT Redactie op maandag 24 maart 2014 om 09.03u

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 2. c. Een extreem verkorte tandboog heeft bij deze oudere geleid tot minimale functies van het occlusiesysteem die wel als voldoende worden ervaren.  Panoramische röntgenopname.
Afb. 2. c. Een extreem verkorte tandboog heeft bij deze oudere geleid tot minimale functies van het occlusiesysteem die wel als voldoende worden ervaren. Panoramische röntgenopname.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2014; 121: 45-56
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.01.13239
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd