Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten - december 2014

Open PDF (3.32 MB)

Restauratieve tandheelkunde

 • Silorane-composietrestauraties in cervicale laesies

Prothetische tandheelkunde

 • Parodontale gezondheid in verkorte tandbogen
 • Gebitsslijtage door kronen van gemodificeerd zirkoniumdioxide
 • Candida bestrijden met chloorhexidine in softliner
 • Schroeven in implantaten 2 maal aandraaien
 • Status occlusiesysteem is bepalend voor levenskwaliteit

Kindertandheelkunde

 • Resultaat restauraties in tijdelijke gebitselementen op lange termijn teleurstellend

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

 • Botulinetoxine B effectief bij kwijlproblemen

Materiaalkunde

 • Breukweerstand van premolaren met MOD-restauratie
 • Polymerisatiekrimp en -diepte van 4 composieten
 • Effect van extra adhesieflaag

Gerodontologie

 • Atraumatic Restorative Treatment van wortelcariës
 • Goede tandarts-patiëntrelatie en mondgezondheidsgerelateerde levenskwaliteit
 • Invloed van xerostomie op de levenskwaliteit

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.