Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie

View the english summary Open PDF (2.44 MB)

De mate waarin kronen en bruggen uitgeoefende krachten kunnen weerstaan is onder andere afhankelijk van hun retentieve en resistentieve kwaliteit. De retentieve en resistentieve kwaliteit van de configuratie van een, voor een metaal- en metaal-porseleinkroon geprepareerd gebitselement wordt bepaald door de convergentiehoek, de hoogte, het volume, de interocclusale ruimte, de vormgeving van het cervicale deel van de configuratie, de additionele preparaties, de kwaliteit van een (funderings)restauratie en de ruwheid van de (geprepareerde) oppervlakken. Een silicaatkeramiekkroon wordt adhesief bevestigd met een composietcement, maar een oxidekeramiekkroon is voor zijn retentie en resistentie afhankelijk van de configuratie van het geprepareerde gebitselement. De meeste typen bruggen hebben de volgende extra retentie en resistentie bepalende factoren: de locatie in het occlusiesysteem, het aantal pijlerelementen en de configuraties daarvan ten opzichte van elkaar en de lengte van brugtussendelen en van vrij-eindigende brugdelen. Adhesiefbruggen halen hun retentie en resistentie mede uit maximale bedekking van het glazuuroppervlak en uit additionele preparaties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 2. Schematische weergave van de interocclusale ruimte bij een relatief lage en een relatief hoge configuratie van een voor een kroon geprepareerd gebitselement.
Afb. 2. Schematische weergave van de interocclusale ruimte bij een relatief lage en een relatief hoge configuratie van een voor een kroon geprepareerd gebitselement.
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2014; 121: 165-172
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.03.14106
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd