Preprothetische orthodontische behandelingen

View the english summary Open PDF (2.67 MB)

Een preprothetische orthodontische behandeling heeft als doel gebitselementen zodanig te positioneren dat een behandeling met (vaste) prothetische constructies mogelijk of vereenvoudigd wordt, dan wel dat het resultaat van de prothetische behandeling positief wordt beïnvloed. Te denken valt aan het corrigeren van primaire orthodontische afwijkingen, het sluiten of verkleinen van diastemen en het corrigeren van migraties van gebitselementen. Bij ongunstige maxillomandibulaire relaties is naast een preprothetische orthodontische behandeling veelal ook een preprothetische chirurgische behandeling nodig. Voor kinderen met agenesie en/of vroegtijdig verlies en/of afwijkende morfologie van gebitselementen kan aan het einde van de gebitsontwikkeling, en soms al eerder, een behandeling met al dan niet implantaatgedragen kronen en bruggen zijn geïndiceerd. Tot die tijd kunnen preprothetische orthodontische behandelingen nodig zijn om een esthetisch verantwoorde tussenoplossing te bieden en om de gebitselementen optimaal te positioneren voor de definitieve prothetische behandeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Afb. 2. c. Een 45-jarige patiënt bij wie 10 gebitselementen ontbraken en een mesiale occlusie aanwezig was; vóór behandeling; tussenfase van de postchirurgische en preprothetische orthodontische behandeling met vaste apparatuur.
Afb. 2. c. Een 45-jarige patiënt bij wie 10 gebitselementen ontbraken en een mesiale occlusie aanwezig was; vóór behandeling; tussenfase van de postchirurgische en preprothetische orthodontische behandeling met vaste apparatuur.
Kennistoets
De termijn voor de kennistoets is verlopen
Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2014; 121: 173-177
doi
https://doi.org/10.5177/ntvt.2014.03.14107
rubriek
Thema
thema
Kronen en bruggen
Multimedia bij dit artikel
Gerelateerd